• 123 Views
  • October 21, 2021
  • 10 mins read

Peak , Off-Peak และ TOU คืออะไร? แล้วทำไมผู้ใช้ไฟถึงต้องรู้จัก

เพื่อน ๆ รู้ไหมครับว่าอัตราการคิดค่าไฟไม่ได้มีเพียงประเภทเดียว

เพราะมีอัตราปกติ แล้วยังมีอัตรา TOU (Time of Use Tariff) อีกด้วย

TOU (Time of Use Tariff) คืออะไร?

คือ อัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ Peak และ Off-Peak ซึ่งอัตราสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยมีกำหนดจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สาเหตุที่ต้องแบ่งช่วงเวลาการใช้ไฟ เพราะต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าในแต่ละช่วงไม่เท่ากัน ดังนี้

????ช่วง Peak : ช่วงเวลาที่มีการผลิตไฟฟ้ามาก ตามความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า ทำให้อัตราค่าไฟฟ้าเพิ่มสูงไปด้วย

????ช่วง Off-Peak : ช่วงเวลาที่มีการผลิตไฟฟ้าน้อย ตามความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า ทำให้อัตราค่าไฟฟ้าลดลงไปด้วย

ดังนั้น หากใช้ไฟในช่วง Off-Peak ก็จะได้รับการคิดค่าไฟในอัตราที่ลดลง หรือก็คือการประหยัดไฟนั่นเอง

หากใครสนใจที่จะชำระค่าไฟในอัตรา TOU อย่าลืม! มายื่นเรื่องต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ด้วยเช่นกัน เพื่อจะได้ติดตั้งมิเตอร์ TOU สำหรับอัตราค่าไฟที่เปลี่ยนไปด้วย

แล้วช่วงเวลาไหนบ้างที่ Peak และ Off-Peak?

เพื่อน ๆ น่าจะเคยได้ยินบ้างว่าอัตราค่าไฟช่วง Peak และ Off-peak นั้นไม่เท่ากัน

โดยแบ่งช่วงเวลา ดังนี้

Peak :       09:00-22:00น. จันทร์-ศุกร์และวันพืชมงคล

Off-Peak : 22:00-09:00น. จันทร์-ศุกร์และวันพืชมงคล

                 00:00-24:00น. เสาร์-อาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติ และวันพืชมงคลที่ตรงกับ 

                                             เสาร์-อาทิตย์

โดยแต่ละประเภทของกิจการก็มีการคิดค่า Peak และ Off-Peak ที่แตกต่างกันออกไป

อ่านมาถึงตรงนี้ เซฟไทยขอชวนเพื่อน ๆ มาทำแบบทดสอบกันดีกว่าว่ามีความเข้าใจในเรื่อง Peak และ Off-Peak มากแค่ไหน

คำถาม ช่วงเวลาไหนที่เป็นช่วง Off-Peak ?

ก. วันอังคาร เวลา 14.00 น.
ข. วันจันทร์ เวลา 01.00 น.
ค. วันพุธ 10.00 น.
ง. วันศุกร์ 17.00 น.

คำตอบ ข้อ ข. คือข้อที่ถูกต้อง เพราะวันจันทร์ในช่วงตั้งแต่ 22.00-09.00 น. คือช่วง Off-Peak

รู้แบบนี้แล้ว คงปฎิเสธไม่ได้ว่าช่วงเวลาในการใช้ไฟนั้นส่งผลต่อค่าไฟด้วยเช่นเดียวกัน

เซฟไทยหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้เพื่อน ๆ ปรับเวลาการใช้ไฟให้เหมาะสมกับความต้องการได้นะครับ

ด้วยความปรารถนาดีจาก เซฟไทย

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)