• 148 Views
  • February 07, 2023
  • 6 mins read

เช็กเลย! อุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรบ้างที่ควรมีติดบ้านไว้ สำหรับงานระบบไฟฟ้า

หลายคนอาจมองข้ามการมีอุปกรณ์ไฟฟ้าติดบ้านเอาไว้ เพราะคิดว่าเรียกช่างมาก็คงทัน เมื่อเกิดเหตุขัดข้องฉุกเฉินขึ้น แต่รู้ไหมว่า…อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ควรมีติดบ้านเอาไว้ เพราะหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับไฟฟ้าขึ้น ไม่ว่าจะเป็นไฟดับ ไฟตก ไฟฟ้าลัดวงจร เราจะสามารถทำการตรวจสอบเบื้องต้นได้เอง เพื่อความปลอดภัยอย่างทันท่วงที ซึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ควรมีติดบ้านเอาไว้จะมีอะไรบ้าง เซฟไทยมีมาบอกแล้ว ดูไปพร้อมกันเลย

อุปกรณ์ไฟฟ้า

การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าตามมาตรฐานเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและระหว่างตรวจสอบ โดยอุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิดจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานที่แบ่งออกเป็น 3 มาตรฐาน ดังนี้

  1. อุปกรณ์ไฟฟ้ามาตรฐานสากล

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้สำหรับตรวจสอบระบบไฟฟ้า เช่น ใช้วัดระดับกระแสไฟฟ้า หรือจำพวกใช้วัดประสิทธิภาพทางไฟฟ้า ควรมีมาตรฐาน ISO เป็นมาตรฐานทั่วไปของทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือมาตรฐาน IEC เป็นมาตรฐานขององค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความหมายว่าอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นได้รับการออกแบบ การผลิต และการใช้งานที่ได้มาตรฐานและความเหมาะสมต่อการใช้งาน

  1. อุปกรณ์ไฟฟ้ามาตรฐานประจำชาติ

เป็นมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับแต่ละประเทศ อย่างประเทศไทยที่เราคุ้นตากันดีก็คือ มอก. และ EIT (วสท.) หากเป็นสหรัฐอเมริกาจะเป็น ANSI และ NEC ส่วนอังกฤษ คือ BS เยอรมนี คือ DIN และ VDE และญี่ปุ่น คือ JIS เป็นต้น

  1. อุปกรณ์ไฟฟ้ามาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน

ประยุกต์มาตรฐานสากลและมาตรฐานประจำชาติเข้าด้วยกัน เพื่อให้เหมาะสมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น มาตรฐานอุปกรณ์ต่อสายไฟ และการติดตั้งในประเทศไทย

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไฟฟ้ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมาก การมีอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้นที่จำเป็นติดบ้านเอาไว้จึงสำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เซฟไทยแนะนำให้มีไว้ ได้แก่

อุปกรณ์ไฟฟ้า

ไขควง อุปกรณ์ไฟฟ้าไว้สำหรับเช็กกระแสไฟ

อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่าง ไขควง สามารถใช้งานเบื้องต้น ซ่อมแซมต่าง ๆ เช่น ขันสกรู ต่อฟิวส์ ใส่สวิตช์ ส่วนไขควงวัดไฟจะใช้สำหรับเช็กกระแสไฟในการดูว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนั้นเกิดอาการไฟรั่วหรือไม่ ข้อควรระวังของการใช้ไขควงคือ ต้องเลือกที่มีด้ามจับเป็นฉนวนเพื่อให้ระหว่างการใช้งานนั้นปลอดภัย และไม่ควรใช้ไขควงแทนค้อนเด็ดขาด

คีม อุปกรณ์ไฟฟ้าสามัญต้องมีติดบ้านไว้

ถือเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ ที่สำคัญมาก เหมาะสำหรับใช้งานในการดัดงอ จับ ตัด ปอกสายไฟ โดยตัวด้ามของคีมจะต้องมีฉนวนหุ้ม เพื่อป้องกันไฟดูดระหว่างใช้งาน มีหลากหลายชนิด เช่น

  • คีมปอกสาย สำหรับปอกฉนวนไฟฟ้าที่หุ้มลวดทองแดง
  • คีมปากแหลม หรือคีมปากจิ้งจก สำหรับจับโลหะและสายไฟ เนื่องจากมีลักษณะเรียวแหลม
  • คีมปากจระเข้ ใช้งานได้ทั้งการจับและตัดสายไฟ
  • คีมย้ำหัว ใช้ในการบีบวัสดุ เช่น ย้ำสายไฟ สายลวด และสายสัญญาณ ให้เปลี่ยนรูปไปตามทรงของคีม

ค้อน หนึ่งในอุปกรณ์ไฟฟ้าช่วยเดินสายไฟ

การใช้งานค้อนส่วนใหญ่จะเป็นงานตอก งัด หรือทุบ ซึ่งค้อนเป็นอุปกรณ์ที่มีหลายประเภท มีการออกแบบมาให้ใช้งานเฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็นค้อนช่างไม้ ค้อนหัวกลม ค้อนยาง ค้อนพลาสติก แต่สำหรับงานไฟฟ้าต้องเป็น ค้อนเดินสายไฟหรือค้อนช่างไฟฟ้า เหมาะสำหรับตอกตะปูเดินสายไฟ ใช้ตอกในที่แคบได้ดี

มัลติมิเตอร์ (Multimeters) อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้วัดค่า

เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานในด้านวัดค่าทางไฟฟ้าได้หลายประเภท เช่น การวัดแรงดันไฟฟ้า (Voltage) กระแสไฟฟ้า (Current) ความถี่ไฟฟ้า (Frequency) และความต้านทานไฟฟ้า (Resistance) เป็นต้น นอกจากจะสามารถวัดปริมาณไฟฟ้าได้แม่นยำแล้ว ยังวัดได้ทั้งไฟฟ้ากระแสตรง (DC) และไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) โดยมัลติมิเตอร์แบ่งออกเป็น 2 แบบ ตามลักษณะของการแสดงผล ได้แก่ คือ มัลติมิเตอร์แบบเข็ม และมัลติมิเตอร์แบบดิจิทัล

อุปกรณ์งานไฟฟ้า

อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องวัดเต้ารับ ไว้เช็กไฟรั่วของเบรกเกอร์

เครื่องวัดเต้ารับ แนะนำให้ควรมีติดบ้านเอาไว้ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เอาไว้ใช้งานตรวจสอบระบบกันไฟรั่วของเบรกเกอร์ ตรวจสอบระบบกันไฟรั่ว (RCD) เช็กการต่อสายเต้ารับไฟฟ้า ตรวจจับวงจรขั้ว และทดสอบแรงดันไฟฟ้า

หัวแร้งบัดกรีไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ใช้เมื่อต้องการเชื่อมวัสดุหรือโลหะเข้าด้วยกัน โดยมีดีบุกและตะกั่วเป็นตัวเชื่อม เหมาะใช้กับงานเดินสายไฟ งานซ่อม และพวกงานประสานเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ใช้ความร้อนไม่มากนัก ซึ่งหัวแร้งบัดกรีที่มักนิยมใช้จะมี หัวแร้งปืน เหมาะกับงานที่ต้องใช้ความร้อนมาก เช่น การบัดกรีสายไฟกับ อุปกรณ์ต่อสายไฟ ส่วนหัวแร้งแช่ เป็นอุปกรณ์ต่อสายไฟ เหมาะกับงานประกอบวงจรที่ต้องการความร้อนคงที่

ฟิวส์ (Electrical Fuse) อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องมีติดบ้าน

อุปกรณ์ตัวนี้จะช่วยป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร การใช้กระแสเกินในวงจรไฟฟ้า ไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้และเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยฟิวส์จะช่วยตัดวงจรไฟฟ้าได้ทันที และลักษณะของฟิวส์มีหลายรูปแบบตามการใช้งาน เช่น  ฟิวส์เส้น เหมาะใช้กับอาคารบ้านเรือน ฟิวส์แผ่น เหมาะใช้กับอาคารขนาดใหญ่ และฟิวส์หลอด เหมาะใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

เทปพันสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นสำคัญ

อุปกรณ์เสริมที่แนะนำให้มีติดบ้านเอาไว้เมื่อยามฉุกเฉินจะช่วยให้ประคับประคองสถานการณ์ไปได้ก่อน เทปพันสายไฟ ใช้สำหรับพันสายไฟที่มีการชำรุด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้ารั่ว มักผลิตจากวัสดุพลาสติกที่ทนความร้อน เป็นฉนวนไฟฟ้า และกันน้ำ การเลือกใช้เทปพันสายไฟสามารถใช้เพื่อแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นเท่านั้น ไม่แนะนำให้ใช้สายไฟที่พันด้วยเทปในระยะเวลาที่นานเกินไป หากสายไฟชำรุดควรเปลี่ยนใหม่อย่างเร็วที่สุดจะดีกว่า

ทั้งหมดนี้เป็น 8 อุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้นที่แนะนำให้ควรมีติดบ้านเอาไว้ เตรียมพร้อมก่อนก็ปลอดภัยและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

ที่มา : poonsincable
safesiri