เสียบปลั๊กทุกครั้งต้องมีเต้า มีแค่ขั้วมั่วๆ อาจทำเราเสียชีวิต

8 Views
October 27, 2021
share

tag