• 42 Views
  • June 02, 2020
  • 4 mins read

PEA NEWS กับ การจับรางวัลกิจกรรม “เซฟไทยเซฟไฟ ลุ้นทอง ครั้งที่ 1”

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จัดกิจกรรม “เซฟไทย เซฟไฟ ลุ้นทอง ครั้งที่ 1” จับรางวัลทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล ให้แก่ผู้โชคดี หลังได้เข้าร่วมกิจกรรม “เซฟไทย คนไทยใช้ไฟ เซฟ เซฟ” โดยสามารถลดหรือประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้มากที่สุด ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน หรือเมษายน – พฤษภาคม ที่ผ่านมา

ส่วนรายชื่อผู้โชคดี ดังนี้

1. นายสุรศักดิ์ กลางจันทร์

2. นายจักรพล ระโหฐาน

3. นางสาวอินทิรา เหล่าจันทร์

4. นางแซ่ม สนทอง

5. นางชนิดา เอี่ยมอนันต์

 

 

ที่มา : PEA NEWS