• 42 Views
  • June 23, 2020
  • 3 mins read

PEA เปิดแคมเปญ “SAFE IN THE RAIN” ฝนนี้ คนไทยใช้ไฟ ‘SAFE SAVE’

‘SAFE SAVE’ ภายใต้โครงการ “การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัด (เซฟไทย)” พร้อมนำเรื่องฤดูการมาเป็นกุญแจหลักในการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเรียนรู้ ทำความเข้าใจ การใช้ไฟฟ้า และร่วมกันปรับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และปลอดภัย

 

 

สำหรับเดือนมิถุนายนที่ย่างเข้าสู่ฤดูฝนนี้ มีอัตราเสี่ยงจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงอาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น พายุฝน น้ำท่วม อาจส่งผลกระทบด้านความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า PEA

จึงได้เปิดตัวเพลง “ห่วงเธอหน้าฝน” พร้อมมิวสิควิดีโอ เพื่อใช้ในการสื่อสารสร้างการจดจำและเข้าถึง เนื้อหาความรู้ด้านความปลอดภัย คำเตือนและคำแนะนำต่างๆ เช่น หากเปียกฝนควรทำร่างกายให้แห้ง ไม่สัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะเปียก หรือปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเมื่อฝนตก ร่วมร้องและแสดงโดย ยัวร์บอย ทีเจ (Urboy TJ) และส้ม มารี (Zom Marie)

 

 

นอกจากนี้ PEA ได้จัดกิจกรรมกระตุ้นการรับรู้โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารบ้านเรือน สถานประกอบการ และให้คำแนะนำพร้อมรับมือการใช้ไฟฟ้าในหน้าฝน โดยสามารถเข้าไป อัพเดตข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ SAFESAVETHAI Facebook Page

ที่มา : ข่าวสด