• 70 Views
  • November 16, 2021
  • 5 mins read

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมออกนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ อาคาร 9 – 12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยงานจะถูกจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 9 – 19 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 19.00 น.

 

PEA ได้มีการจัดบูธที่อัดแน่นไปด้วยสาระน่ารู้ด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจกรรมเพลิดเพลินมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในด้านการคำนวณค่าไฟฟ้า หรือ แนะนำสถานีอัดประจุไฟฟ้าอย่าง PEA Volta

 

ถือว่างานมหกรรมครั้งนี้เป็นการเปิดตัวครั้งแรกของเว็บไซต์เซฟไทยอย่าง www.เซฟไทย.com ที่มุ่งหวังจะเป็นแหล่งรวบรวมด้านการใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัยและประหยัด โดยที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และมีเนื้อหาทั้งในรูปแบบบทความ , Infographic, หรือ VDO 

 

ทั้งนี้ ในการจัดบูธครั้งนี้ PEA ได้จัดขึ้นตามแนวคิด “The Power Playground” ให้ผู้ใช้ไฟมีความเข้าใจในการใช้ไฟฟ้าที่ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยและประหยัด ตลอดจนการปรับพฤติกรรมเพื่อประสิทธิภาพทางด้านไฟฟ้าในระยะยาว

หากสนใจ สามารถเข้าร่วมงานได้ ณ อาคาร 9 – 12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งแต่วันนี้ถึง 19 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 19.00 น.