• 162 Views
  • June 27, 2023
  • 11 mins read

กติกา และเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม SAFE SAVE THAI CHALLENGE

ประกาศกิจกรรม _Safethaichallenge

กติกา และเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
SAFE SAVE THAI CHALLENGE
เปลี่ยน ปรับ ขยับ ไปพร้อมเซฟไทย

1. กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม

1.1 กดไลก์เฟซบุ๊กแฟนเพจ Safethai

1.2 กดไลก์ และ แชร์โพสต์ของกิจกรรม SAFE SAVE THAI CHALLENGE เปลี่ยน ปรับ ขยับ ไปพร้อมเซฟไทย พร้อมตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ

1.3 อัปโหลดคลิปท่าเต้นประกอบเพลง ‘เซฟไทยห่วงนะ’ ลงในช่องทาง TikTok ของตนเอง พร้อมใส่ Hashtag #รู้จักเซฟไทยปลอดภัยเรื่องไฟฟ้า และ #เซฟไทยbyPEA และเปิดเป็นสาธารณะ

1.4 นำลิงก์ของคลิปที่อัปโหลดในช่องทาง TikTok คอมเมนต์ไว้ที่โพสต์ของกิจกรรม SAFE SAVE THAI CHALLENGE เปลี่ยน ปรับ ขยับ ไปพร้อมเซฟไทย หรือคลิก https://shorturl.asia/cGtzK

2. หลักเกณฑ์การตัดสิน

2.1 การตัดสินจะพิจารณาจากยอดจำนวนแชร์ของคลิปที่อัปโหลดบน TikTok มากที่สุด ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น.

– จำนวนแชร์มากที่สุดอันดับ 1 ได้รับ รางวัลชนะเลิศ

– จำนวนแชร์มากที่สุดอันดับ 2-3 ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

– จำนวนแชร์มากที่สุดอันดับ 4-6 ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

– จำนวนแชร์มากที่สุดอันดับ 7-56 ได้รับ รางวัลชมเชย

– ตัดสินจากความชื่นชอบของกรรมการ ได้รับ รางวัลถูกใจกรรมการ

2.2 หากคลิปดังกล่าวมีจำนวนแชร์ที่เท่ากัน จะพิจารณาจากยอดกดหัวใจ และยอดรับชมมากที่สุด ตามลำดับ

2.3 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ทาง Facebook: เซฟไทย.com

2.4 คลิปที่ส่งร่วมกิจกรรมต้องเป็นคลิปที่ถ่ายด้วยตนเอง ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดผลงานผู้อื่น หากตรวจสอบพบว่ามีการละเมิดสิทธิ์ในภายหลัง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

2.5 คลิปที่ส่งร่วมกิจกรรมไม่มีการจำกัดความคิดสร้างสรรค์ แต่ต้องไม่มีเนื้อหาที่ลามก อนาจาร หรือส่อไปในทางเพศ

2.6 คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

3. ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม

ตั้งแต่วันนี้ – 7 สิงหาคม 2566

4. การรับของรางวัล

4.1 ขอสงวนสิทธิ์ผู้ที่ได้รับของรางวัล เฉพาะผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกาอย่างครบถ้วน

4.2 1 บัญชีผู้ใช้เฟซบุ๊ก สามารถคอมเมนต์ร่วมกิจกรรมได้ 1 ครั้งเท่านั้น

4.3 หากผู้ได้รับรางวัลไม่ทำการรายงานตัวภายในระยะเวลาที่กำหนด ทีม Admin จะส่งข้อความทาง Inbox ส่วนตัว หากไม่ตอบภายในระยะเวลา 3 วัน ของรางวัลจะตกเป็นของผู้ชนะในลำดับถัดไปทันที

4.4 ผู้ชนะรางวัลที่ 1-3 จะต้องสะดวกมารับของรางวัลที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 200 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900

4.5 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด

5. เงื่อนไขเพิ่มเติม

5.1 ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถจำหน่ายหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอื่นได้

5.2 ในการรับของรางวัล หากปรากฏรายชื่อผู้โชคดีแล้ว จะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ โดยรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่น หรือโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่มีเงินสดเป็นส่วนประกอบในของรางวัล และไม่สามารถเลือกสี/ลายได้เอง โดยผู้โชคดีมีสิทธิ์จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้นตลอดรายการ

5.3 PEA มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในกิจกรรมนี้ และ PEA จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง

5.4 PEA ไม่รับผิดชอบต่อการลงทะเบียนที่ล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลผิดพลาด ซึ่งเกิดขึ้นจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเอง หากท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด PEA ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกแจกของรางวัล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.5 ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่ PEA กำหนดไว้ทุกประการ เมื่อมีการร่วมสนุกกับกิจกรรม ถือว่าผู้ร่วมสนุกได้ทำความเข้าใจรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

5.6 PEA สามารถนำคลิปของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของผลงาน และไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบล่วงหน้า

5.7 PEA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรางวัล และข้อกำหนดต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กติการ่วมสนุก_Safethaichallenge