คำศัพท์น่ารู้

เซฟไทยได้รวบรวมคำศัพท์เพื่อการเรียนรู้ในการใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัย
และประหยัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

E
I
M
O
P
R
S
T
W
 • ความหมาย

 • การเดินสายไฟในอาคาร

  การติดตั้งอุปกรณ์และเดินสายไฟฟ้าภายในตัวอาคารเริ่มตั้งแต่แผง จ่ายไฟรวมเรื่อยมาถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตัว
 • กำลังไฟฟ้า

  พลังงานไฟฟ้าที่ถูกใช้ภายใน 1 วินาที
 • กินไฟ

  ศัพท์ที่ใช้บ่งบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าวใช้พลังไฟฟ้าหรือกำลังไฟฟ้าเท่าใด การใช้พลังงานไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์ เช่น เครื่องซักผ้ากินไฟ 250 - 2,000 วัตต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีวัตต์มากก็กินไฟมากกว่าที่มีวัตต์น้อย (ในเวลาเท่ากัน)
 • กระแสไฟฟ้า

  ประจุไฟฟ้าที่มีการไหลผ่านวงจรไฟฟ้า
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  องค์กรที่ทำหน้าที่ดูแลด้านการจำหน่ายไฟฟ้าทั่วประเทศไทย ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
 • กล่องประหยัดไฟฟ้า

  อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าที่ประกอบด้วยกล่องขนาดเล็กและปลั๊กสำหรับเสียบกับเต้ารับตามจุดต่าง ๆ ซึ่งทำหน้าที่ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า แต่ กล่องประหยัดไฟฟ้า ไม่เป็นประโยชน์ในการช่วยประหยัดไฟภายในบ้านได้จริง เนื่องจากไม่ช่วยให้การใช้พลังงานลดลง และการคิดค่าไฟฟ้าของ กฟน. และ กฟภ. สำหรับครัวเรือนไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพทางไฟฟ้า
 • ความหมาย

 • ไขควงวัดไฟ

  อุปกรณ์ที่ช่วยในการตรวจสอบความพร้อมของระบบไฟฟ้า เช่น ตรวจสอบว่ามีไฟรั่วหรือไม่
 • ขัดข้อง

  การติดขัด เช่น ระบบไฟฟ้าขัดข้อง
 • ขาปลั๊ก

  แท่งทองแดงหรือทองเหลืองที่ยื่นออกมาจากหัวปลั๊ก ทำหน้าที่เชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า
 • ขาสายดิน

  ขาปลั๊กที่มีการเชื่อมต่อกับสายดิน
 • ความหมาย

 • เครื่องกำเนิดไฟ

  อุปกรณ์ก่อกำเนิดไฟฟ้าโดยเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า มักใช้ในกรณีก่อกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
 • เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED)

  อุปกรณ์ช่วยเหลือ กรณีผู้ป่วยถูกไฟฟ้าช็อก หมดสติ หรือแน่นหน้าอก
 • เครื่องสำรองไฟ

  อุปกรณ์เสริมที่ช่วยจ่ายกระแสไฟฟ้าใน กรณีที่ระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง
 • เครื่องตัดไฟรั่ว

  อุปกรณ์ที่ช่วยตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ กรณีเกิดไฟรั่ว
 • คัตเอาท์

  สวิตช์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อและตัดระบบไฟฟ้า
 • เครื่องใช้ไฟฟ้า

  อุปกรณ์ที่มีความเกี่ยวข้องด้านไฟฟ้า เช่น ตู้เย็น โทรทัศน์ และเครื่องซักผ้า เป็นต้น
 • เครื่องหมาย มอก.

  เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ช่วยในการบ่งชี้ถึงคุณภาพของสินค้า
 • ค่าไฟ

  รายจ่ายในการใช้ไฟฟ้า มักมาในรูปแบบของค่าใช้จ่ายรายเดือน
 • ความหมาย

 • งอ

  ลักษณะที่มีส่วนปลายหักโค้ง เช่น สายไฟงอ
 • ความหมาย

 • จ่ายไฟ

  การปล่อยกระแสไฟ
 • จัดไฟ

  การเลือกประเภทของสีและแสงไฟ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน
 • ความหมาย

 • ฉนวนกันความร้อน

  วัตถุที่ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้าหรือความร้อน เช่น แผ่นฉนวนกันความร้อน
 • ฉนวนไฟฟ้า

  วัตถุที่ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้าหรือความร้อน เช่น ยาง ไม้
 • ความหมาย

 • ช่วง Peak

  ช่วงเวลาที่อัตราค่าไฟสูง เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง เช่น ช่วงเวลา 09.00 น. – 22.00 น
 • ช่วง Off-Peak

  ช่วงเวลาที่อัตราค่าไฟต่ำ เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำ เช่น ช่วงเวลา 22.00 น. – 09.00 น.
 • ชำนาญการ

  มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ เช่น ผู้ชำนาญการด้านไฟฟ้า
 • ความหมาย

 • โซล่าฟาร์ม

  โรงผลิตไฟฟ้าที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มาฟรีเป็นต้นพลังงาน โดยจะนำโซล่าเซลล์ (Solar Cell) หลาย ๆ แผงมาวางเรียงต่อกันเพื่อเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ โดยโซล่าฟาร์มจะต่างจากโซล่าเซลล์ที่ใช้ตามบ้านทั่วไป โดยโซล่าฟาร์มเป็นระบบ On-grid ผลิตเพื่อใช้งาน
 • ซ่อมแซม

  แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมของที่ชำรุดให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
 • โซล่าเซลล์

  อุปกรณ์ที่ช่วยแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า
 • เซฟไทย

  โครงการรณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และประหยัด โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
 • ความหมาย

 • ดัดแปลง

  การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น การดัดแปลงมิเตอร์มีความผิด
 • ความหมาย

 • ตาข่ายกันงู

  ตาข่ายที่ไว้ครอบเสาไฟฟ้าเพื่อป้องกันการเลื้อยขึ้นไปของงู
 • ตัดไฟ

  การงดจ่ายไฟฟ้าชั่วคราว เช่น การโดนตัดไฟเนื่องจากไม่ได้จ่ายค่าไฟเกินกำหนด
 • ตรวจสอบ

  สำรวจหาสิ่งผิดแปลก เช่น การตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นประจำช่วยลดอุบัติเหตุทางไฟฟ้าได้
 • เต้าเสียบ

  อุปกรณ์สำหรับเต้ารับมีลักษณะ 2 หรือ 3 ขา ใช้สำหรับต่อกระแสไฟฟ้า หรือ ปลั๊กตัวผู้
 • เต้ารับ

  อุปกรณ์สำหรับรับเต้าเสียบมีลักษณะ 2 หรือ 3 รู ใช้สำหรับต่อกระแสไฟฟ้า หรือ ปลั๊กตัวเมีย
 • ความหมาย

 • ถุงมือยาง

  ถุงมือที่มีวัสดุเป็นยาง เปรียบเสมือนฉนวนกันไฟฟ้า เช่น สวมถุงมือยางก่อนเข้าช่วยเหลือผู้ถูกไฟดูด
 • ความหมาย

 • แท่งกราวด์

  หลักดิน มีลักษณะเป็นแท่งโลหะ ใช้ในกระบวนการต่อสายดิน
 • เทคนิค

  ศิลปะหรือกลวิธีเฉพาะวิชานั้น ๆ เช่น เทคนิคในการประหยัดไฟ
 • ความหมาย

 • แบตเตอรี่

  หมู่ของเซลล์ไฟฟ้าซึ่งต่อกันอยู่อย่างอนุกรม อย่างขนาน หรือทั้ง 2 อย่าง ซึ่งแต่ละเซลล์ไฟฟ้าสามารถแปลงพลังงานเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้
 • บิลค่าไฟ

  ใบแจ้งค่าไฟฟ้า มีรายละเอียดต่าง ๆ ในการใช้ไฟ เช่น ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บ เลขมิเตอร์ เป็นต้น
 • เบรกเกอร์

  อุปกรณ์เสริมที่ช่วยป้องกันอันตรายด้านไฟฟ้าโดยการตัดระบบไฟฟ้า อัตโนมัติหากพบเหตุผิดปกติ เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร
 • ความหมาย

 • ปลั๊กสามตา

  ปลั๊กไฟที่มี 3 รูเต้าเสียบ
 • เปลืองไฟ

  การใช้ไฟโดยใช่เหตุอันควร เช่น การเปิดไฟทิ้งไว้เมื่อไม่มีคนอยู่นั้นเปลืองไฟ
 • ปลอดภัย

  ไม่อยู่ในอันตรายหรือได้รับภัย
 • ประหยัด

  การใช้จ่ายแต่พอควร
 • ปลั๊กพ่วง

  ชุดอุปกรณ์สายไฟฟ้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ไฟฟ้าเช่น จำนวนเต้ารับไม่เพียงพอกับอุปกรณ์ที่จะใช้ หรือ ต้องการความยาวสายไฟที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากโดยปกติเต้ารับผนังนั้นจะถูกวางจุดมาอย่างตายตัว โดยที่ปลายสายไฟข้างหนึ่งจะเป็นเต้าเสียบและอีกปลายสายเป็นเต้ารับตามจำนวนที่ผู้ผลิตทำออกมา
 • ปลั๊กไฟ

  อุปกรณ์ไฟฟ้ามี 2 หรือ 3 ขา ปลายข้างหนึ่งของแต่ละขาตรึงอยู่กับวัตถุหุ้ม ซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้า ใช้เสียบเข้ากับเต้ารับเพื่อให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านเข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ครบวงจร
 • ความหมาย

 • พลังงานสะอาด

  เป็นพลังงานดีที่ไม่สร้างผลเสียต่อคนและสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานแสงอาทิตย์
 • พายุฤดูร้อน

  พายุที่เกิดขึ้นในฤดูร้อน สามารถสร้างความเสียหายด้านไฟฟ้าได้ เช่น พายุพัดกิ่งไม้โค่นแนวสายไฟ
 • โพลีคริสตัลไลน์

  ชนิดของแผงโซล่าเซลล์ ทำมาจากผลึกซิลิคอนเชิงเดี่ยว มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมตัดมุมทั้งสี่มุม และมีสีเข้ม
 • ความหมาย

 • ไฟฟ้า 3 เฟส

  เป็นระบบไฟฟ้าที่มีแรงดัน 380 โวลต์ ซึ่งมากกว่าเฟส 1 อยู่ถึง 160 โวลต์เลยทีเดียว นิยมถูกนำไปใช้กับอาคารตึกสูงหรือสถานที่ที่ต้องการไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก
 • ไฟฟ้า 1 เฟส

  เป็นระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันอยู่ที่ 220 โวลต์ ซึ่งเท่ากับที่ใช้งานกันอยู่ทั่วไปในชีวิตประจำวัน นิยมถูกนำไปใช้กับเคหสถานต่าง ๆ เป็นส่วนใหญ่
 • ฟิล์มบาง

  หนึ่งในประเภทของโซล่าเซลล์ เกิดจากการเอาสารต่าง ๆ เช่น a-Si, CdTe, และอื่น ๆ มาฉาบให้เป็นแผ่นบาง
 • ฟ้าผ่า

  ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากอิเล็กตรอนจำนวนมากเคลื่อนที่ระหว่างเมฆกับพื้นโลก เกิดพลังงานสูงมากจนสามารถทำลายสิ่งที่กีดขวาง เช่น คน สัตว์ ต้นไม้ บ้านเรือน
 • ไฟเกษตร

  ไฟที่มีไว้ใช้สำหรับทำการเกษตรกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น ไฟเดินเครื่องสูบน้ำ จ่ายน้ำ จ่ายไฟ ในสวน ไร่ นา เป็นต้น
 • ไฟฟ้าฟ้าสถิต

  การถ่ายเทของประจุอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิดความสมดุล
 • ไฟฟ้าแรงสูง

  ไฟฟ้าที่มีแรงดันมากกว่า 1,000 โวลต์ * หมายเหตุ * ไฟบ้านอยู่ที่ 220 -240 โวลต์
 • ไฟเกิน

  กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นสูงกว่าปกติ สามารถสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าได้
 • ไฟรั่ว

  กระแสไฟฟ้ามีการรั่วไหลออกจากวงจรปกติ
 • ไฟตก

  กระแสไฟฟ้าลดลงแต่ไม่ถึงขั้นไฟดับ เช่น ไฟมีความสว่างน้อยลง
 • ไฟดับ

  ไม่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างกะทันหัน
 • ไฟดูด

  การที่กระแสไฟฟ้าไหลเข้าสู่ร่างกาย อันตรายถึงชีวิต
 • ไฟฟ้าขัดข้อง

  ไฟฟ้าไม่สามารถถูกจ่ายได้ตามปกติ
 • ความหมาย

 • ม่านนิรภัย

  ฉากกันที่อยู่ในรูเต้าเสียบ มีไว้เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมแหย่ปลั๊กไฟ
 • โมโนคริสตัลไลน์

  หนึ่งในประเภทของโซล่าเซลล์ มีลักษณะสีเข้มกว่าชนิดอื่น ทำจากผลึกซิลิคอนเชิงเดี่ยว (mono-Si หรือ single-Si)
 • มาตรฐาน

  สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์ที่รับรองกันทั่วไป
 • มิเตอร์ไฟฟ้า

  อุปกรณ์วัดหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ไป เพื่อนำไปคำนวณค่าไฟในแต่ละเดือน
 • ความหมาย

 • ระบบสายไฟใต้ดิน

  เป็นรูปแบบหนึ่งของระบบสายส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้ใต้พื้นดิน โดยเดินร้อยท่อฝังดินในโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อรองรับสายเคเบิลและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการนำส่งไฟฟ้าโดยเฉพาะ
 • รถกระเช้า

  อุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานที่สูง เช่น เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าใช้รถกระเช้าเพื่อขึ้นไปทำงานกับสายไฟฟ้าความแรงสูง
 • ระบบสายส่ง

  ระบบส่งกำลังพลังงานไฟฟ้าจากการสร้างสถานีย่อยไปยังหน่วยจำหน่ายต่าง ๆ มันส่งคลื่นของแรงดันไฟฟ้าและกระแสจากปลายด้านหนึ่งไปยังอีก
 • รองเท้ายาง

  รองเท้าที่มีวัสดุเป็นยาง เปรียบเสมือนฉนวนกันไฟฟ้า เช่น สวมรองเท้ายางก่อนเข้าช่วยเหลือผู้ถูกไฟดูด
 • ความหมาย

 • ลัดวงจร

  ลักษณะที่วงจรไฟฟ้าซึ่งมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน มีตัวนำซึ่งมีความต้านทานตํ่ากว่าความต้านทานของวงจรไฟฟ้านั้นมากมาแตะพาด เป็นเหตุให้กระแสไฟฟ้าจำนวนมากไหลผ่านตัวนำที่มาแตะพาดนั้น ทำให้เกิดความร้อนสูงมากจนเกิดไฟไหม้ได้ เรียกว่า ไฟฟ้าลัดวงจร
 • ลูกถ้วย

  ฉนวนที่ใช้รองรับสายไฟไม่ให้เกิดการลัดวงจร มีลักษณะกลมสีดำคล้ายลูกคิด ‘ลูกถ้วย’ ช่วยในการจำแนกได้ และถ้ายิ่งมีแรงดันไฟฟ้าสูงมากแค่ไหน จำนวนลูกถ้วยก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
 • ความหมาย

 • โวลต์

  หน่วยเรียกขนาดแรงดันไฟฟ้าในบ้าน เช่น ตอนนี้ประเทศไทยใช้ไฟฟ้าแบบ 220 V ขนาดของแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 220 โวลท์
 • วัตต์

  หน่วยวัดกำลังไฟฟ้าที่เป็นตัวบอกพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด หน่วยวัดกำลัง 1 วัตต์ มีค่าเท่ากับ 1 จูลต่อวินาที หรือ 107 เอิร์กต่อวินาที, 745.9 วัตต์ มีค่าเท่ากับ 1 กำลังม้า
 • ความหมาย

 • สถานีอัดประจุไฟฟ้า

  สถานีให้บริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า โดยเป็นการอัดประจุแบตเตอรี่ เพื่อเชื่อมต่อยานยนต์ไฟฟ้าเข้ากับเครื่องชาร์จโดยตรงผ่านสายเคเบิล (หรือสายชาร์จ)
 • สมาร์ตโฟน

  โทรศัพท์ที่รองรับระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ย่อเอาความสามารถในการรับส่งข้อมูล ดูหนังฟังเพลง การจัดการไฟล์ต่าง ๆ ที่เทียบได้กับคอมพิวเตอร์พื้นฐานย่อม ๆ ตัวหนึ่งมาไว้ในตัว ทำให้โทรศัพท์มือถือเพิ่มความสามารถมากไปกว่าโทรศัพท์ออกเเละรับสาย
 • สาย OTG (USB On-The-Go)

  สายไฟที่ทำให้มือถือของเรานั้นสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกได้ เช่น Card Reader / Flash Drive / Mouse / Keyboard / Joy-stick เป็นต้น
 • เส้นใยแก้วนำแสง

  เส้นใยขนาดเล็กที่ทำหน้าที่เป็นตัวนำแสง โครงสร้างของเส้นใยแสงประกอบด้วยส่วนที่แสงเดินทางผ่าน
 • สารอาร์กอน

  สารเคมีชนิดหนึ่ง ในกรณีหลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent ) เมื่อหลอดไฟแตก จะมีสารอาร์กอนอยู่ อันตรายของอาร์กอนอยู่ที่การแทนที่ออกซิเจน ทำให้เกิดภาวะขาดอากาศหายใจ ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ หากมีปริมาณสารอาร์กอนเข้มข้นสูง
 • สารปรอท

  สารเคมีชนิดหนึ่ง ในกรณีหลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent ) เมื่อหลอดไฟแตก จะมีสารปรอทซึ่งมีอันตรายจริง แต่ต้องมีปริมาณถึงค่านึงถึงจะทำอันตรายได้
 • สายเมน

  สายไฟฟ้าที่เดินจากมิเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาที่แผงเมนสวิตช์ (ตู้เมนไฟฟ้าหรือตู้คอนซูเมอร์) ของบ้าน
 • สวิตช์

  อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ใช้สำหรับปิดเปิดหรือเปลี่ยนวงจรไฟฟ้า
 • สัญลักษณ์สายดิน

  เครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นเส้นตรง 3 เส้นโดยเรียงจากบนลงร่าง จากเส้นมีความยาวมากที่สุด ลงมาเป็นเส้นที่มีความยาวน้อยสุด เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องหมายแสดงว่าต้องมีสายดิน โดยมักจะแสดงไว้ในตำแหน่งหรือจุดที่จะต้องต่อสายดิน
 • สายล่อฟ้า

  แท่งโลหะปลายแหลมใช้ติดบนหลังคาอาคารสูง ๆ โดยโยงต่อกับพื้นดินด้วยลวดโลหะ เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าให้อิเล็กตรอนจำนวนมากเคลื่อนที่ได้ระหว่างเมฆกับพื้นโลก เป็นการป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
 • สายไฟฟ้าแรงดันสูง

  สายไฟฟ้าที่มีแรงดันได้ทั้ง 22,000 โวลต์ หรือ 33,000 โวลต์ ซึ่งถ้ามีแรงดันที่มากกว่า 1,000 โวลต์ขึ้นไปก็ถือเป็นไฟฟ้าแรงดันสูงแล้ว หรือ มองง่าย ๆ คือ 1 kV ขึ้นไป
 • สายไฟ

  ส่วนประกอบที่สำคัญในระบบไฟฟ้า เป็นสายที่ทำหน้าที่ส่งผ่านพลังงานหรือสัญญาไฟฟ้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เช่น จากแหล่งผลิตไฟฟ้าไปยังผู้ใช้งานไฟฟ้าทั่วประเทศ
 • สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ

  สายไฟฟ้าที่มีแรงดัน 230 หรือ 400 โวลต์ ซึ่งจะใกล้เคียงกับแรงดันไฟของไฟฟ้า 1 เฟส
 • สายสื่อสาร

  สายไฟฟ้าสำหรับสายโทรศัพท์ สายอินเทอร์เน็ต ที่มีลักษณะที่พันกันจนรุงรัง ต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 4.4 ถึง 4.8 เมตร กรณีวัดจากทางเท้า และไม่ต่ำกว่า 5.5 ถึง 5.9 เมตร กรณีวัดจากพื้นถนน
 • เสาไฟฟ้า

  เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการรองรับการติดตั้งสายไฟให้อยู่เหนือพื้นดิน
 • สายดิน

  สายตัวนำไฟฟ้าที่ต่อกับจุดใด ๆ ในวงจรไฟฟ้าให้เชื่อมกับพื้นโลก โดยประสงค์ให้จุดนั้น ๆ มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากับศักย์ไฟฟ้าของโลก
 • ความหมาย

 • หลอดไฟแบบหลอดไส้

  หลอดไฟที่มีลักษณะเห็นไส้ข้างใน ซึ่งคือทังสเตน อาจไม่เป็นที่นิยมมากนักเพราะเป็นหลอดที่แผ่ความร้อนค่อนข้างเยอะ แต่ถ้าเน้นการตกแต่งก็อาจเหมาะมากกว่า
 • หลอดไฟฮาโลเจน

  หลอดไฟที่ข้างในหลอดไฟยังคงมีไส้เป็นทังสเตน แต่เพิ่มแก๊สฮาโลเจนเข้าไปตามชื่อ นิยมนำมาใช้เป็นไฟหน้ารถยนต์
 • หลอดไฟ Grow Light

  หลอดไฟที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับปลูกต้นไม้โดยเฉพาะ โดยการนำคุณสมบัติพิเศษเฉพาะในตัวหลอด LED เท่านั้นมาใช้
 • หลอดฟลูออเรสเซนต์

  หลอดไฟมีลักษณะเป็นแท่งยาวหรือแบบคอมแพคที่มีเกลียวตะเกียบ ส่วนใหญ่ไม่ค่อนเป็นที่นิยมแล้วเพราะค่อนข้างกินไฟ มีการบรรจุสารปรอทและแก๊สอาร์กอน และเคลือบด้วยสารเคมีต่าง ๆ
 • หม้อแปลง

  อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ใช้ในการส่งผ่านพลังงานจากวงจรไฟฟ้าหนึ่งไปยังอีกวงจรโดยอาศัยหลักการของแม่เหล็กไฟฟ้า ใช้เชื่อมโยงระหว่างระบบไฟฟ้าแรงสูง และไฟฟ้าแรงต่ำ หม้อแปลงเป็นอุปกรณ์ หลักในระบบส่งกำลังไฟฟ้า
 • หลอดไฟ LED

  ย่อมาจากคำว่า (Light-Emitting Diode) สามารถเปล่งแสงได้เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และประสิทธิภาพในการให้แสงสว่างก็ยังดีกว่าหลอดไฟขนาดเล็กทั่ว ๆ ไป
 • หลอดไฟ

  อุปกรณ์ที่ให้ความสว่างโดยใช้พลังงานไฟฟ้า
 • ห่วงเธอหน้าฝน

  โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัด (เซฟไทย)” เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด “เซฟไทย คนไทย ใช้ไฟ เซฟ เซฟ” โดยได้เปิดตัวมิวสิค วิดีโอเพลง “ห่วงเธอหน้าฝน”
 • ความหมาย

 • อุปกรณ์ไฟฟ้า

  อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปอื่น เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้แสง , อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน , อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกล , อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้พลังงานเสียง
 • อัตราค่าไฟ

  ค่าบริการใช้ไฟฟ้าซึ่งแตกต่างกันออกไปในช่วงเวลาและประเภทการใช้ไฟซึ่งมีทั้งหมด 8 ประเภทด้วยกัน เช่น บ้านอยู่อาศัย กิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดใหญ่ สูบน้ำเพื่อการเกษตร
 • แอมป์

  หมายถึง หน่วยที่ใช้เรียกสำหรับบอกปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวนำ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น 5 A ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเท่ากับ 5 แอมแปร์
 • อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า

  ป้องกันสภาวะที่แรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าเกินหรือที่เรียกว่าไฟกระโชกในระยะเวลาสั้น ๆ ที่เกิดจากฟ้าผ่า โดยอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าทำการลดหรือขจัดกระแสไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่
 • E

  ความหมาย

 • EPC Model

  หนึ่งในรูปแบบการติดตั้ง Solar Rooftop ที่ลูกค้าลงทุนเอง
 • Earth Hour

  เป็นการรณรงค์ให้ปิดไฟเป็นระยะเวลา 60 นาที ในเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคมในทุกปี อยู่ภายใต้การจัดการของ WWF (World Wide Fund for Nature) หรือ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล
 • I

  ความหมาย

 • iHapm (Intelligent Home Appliances Power Monitoring)

  อุปกรณ์จาก PEA มีหน้าที่ตรวจจับและควบคุมการใช้ไฟฟ้าผ่านระบบดิจิทัล
 • M

  ความหมาย

 • Micro-Grid

  ระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
 • O

  ความหมาย

 • One Stop Service

  บริการเบ็ดเสร็จตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น ให้คำปรึกษาการติดตั้งระบบไฟฟ้า การติดตั้ง การบำรุงรักษา และบริการหลังการขาย
 • P

  ความหมาย

 • PUPAPLUG

  เต้ารับสำหรับจ่ายไฟให้ยานยนต์ไฟฟ้า
 • PEA care & services

  แอปพลิเคชันจาก PEA ที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ต้องการใช้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า หรือ ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
 • PEA Solar Hero

  แอปพลิเคชันจาก PEA ที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ต้องการใช้บริการ Solar Rooftop
 • PEA Volta

  สถานีอัดประจุไฟฟ้า
 • PEA Solar Rooftop

  บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง
 • PEA Smart Plus

  แอปพลิเคชันจาก PEA ที่อำนวยความสะดวกด้านการชำระค่าไฟ ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ ขออขยายเขตไฟฟ้า เป็นต้น
 • PEA

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Provincial Electricity Authority)
 • R

  ความหมาย

 • RCD

  Residual Current Device หรือ เครื่องตัดไฟรั่ว
 • S

  ความหมาย

 • Smart Home

  การที่ระบบภายในบ้านถูกควบคุมด้วยระบบดิจิทัล เช่น การสั่งปิดไฟจากแอปพลิเคชัน
 • Smart Grid

  ระบบโครงข่ายอัจฉริยะที่นำเอาเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินงาน
 • Smart Meter

  มาตรอัจฉริยะ หรือ มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ใช้ระบบดิจิทัลในการดำเนินการ
 • T

  ความหมาย

 • Time Of Use Tariff (TOU)

  อัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ เช่น ช่วง Peak และ Off-Peak
 • W

  ความหมาย

 • Work Life Balance

  สมดุลระหว่างการทำงานและใช้ชีวิต
 • Work From Home

  การทำงานจากที่บ้าน