เซฟไทยได้รวบรวมคำศัพท์เพื่อการเรียนรู้ในการใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัย และประหยัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การเดินสายไฟในอาคาร

การติดตั้งอุปกรณ์และเดินสายไฟฟ้าภายในตัวอาคารเริ่มตั้งแต่แผง จ่ายไฟรวมเรื่อยมาถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตัว

กำลังไฟฟ้า

พลังงานไฟฟ้าที่ถูกใช้ภายใน 1 วินาที

กินไฟ

ศัพท์ที่ใช้บ่งบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าวใช้พลังไฟฟ้าหรือกำลังไฟฟ้าเท่าใด การใช้พลังงานไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์ เช่น เครื่องซักผ้ากินไฟ 250 - 2,000 วัตต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีวัตต์มากก็กินไฟมากกว่าที่มีวัตต์น้อย (ในเวลาเท่ากัน)

กระแสไฟฟ้า

ประจุไฟฟ้าที่มีการไหลผ่านวงจรไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

องค์กรที่ทำหน้าที่ดูแลด้านการจำหน่ายไฟฟ้าทั่วประเทศไทย ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

กล่องประหยัดไฟฟ้า

อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าที่ประกอบด้วยกล่องขนาดเล็กและปลั๊กสำหรับเสียบกับเต้ารับตามจุดต่าง ๆ ซึ่งทำหน้าที่ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า แต่ กล่องประหยัดไฟฟ้า ไม่เป็นประโยชน์ในการช่วยประหยัดไฟภายในบ้านได้จริง เนื่องจากไม่ช่วยให้การใช้พลังงานลดลง และการคิดค่าไฟฟ้าของ กฟน. และ กฟภ. สำหรับครัวเรือนไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพทางไฟฟ้า

ไขควงวัดไฟ

อุปกรณ์ที่ช่วยในการตรวจสอบความพร้อมของระบบไฟฟ้า เช่น ตรวจสอบว่ามีไฟรั่วหรือไม่

ขัดข้อง

การติดขัด เช่น ระบบไฟฟ้าขัดข้อง

ขาปลั๊ก

แท่งทองแดงหรือทองเหลืองที่ยื่นออกมาจากหัวปลั๊ก ทำหน้าที่เชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า

ขาสายดิน

ขาปลั๊กที่มีการเชื่อมต่อกับสายดิน

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

อุปกรณ์ก่อกำเนิดไฟฟ้าโดยเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า มักใช้ในกรณีก่อกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED)

อุปกรณ์ช่วยเหลือ กรณีผู้ป่วยถูกไฟฟ้าช็อก หมดสติ หรือแน่นหน้าอก

เครื่องสำรองไฟ

อุปกรณ์เสริมที่ช่วยจ่ายกระแสไฟฟ้าใน กรณีที่ระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง

เครื่องตัดไฟรั่ว

อุปกรณ์ที่ช่วยตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ กรณีเกิดไฟรั่ว

คัตเอาต์

สวิตช์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อและตัดระบบไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า

อุปกรณ์ที่มีความเกี่ยวข้องด้านไฟฟ้า เช่น ตู้เย็น โทรทัศน์ และเครื่องซักผ้า เป็นต้น

เครื่องหมาย มอก.

เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ช่วยในการบ่งชี้ถึงคุณภาพของสินค้า

ค่าไฟ

รายจ่ายในการใช้ไฟฟ้า มักมาในรูปแบบของค่าใช้จ่ายรายเดือน

งอ

ลักษณะที่มีส่วนปลายหักโค้ง เช่น สายไฟงอ

จ่ายไฟ

การปล่อยกระแสไฟ

จัดไฟ

การเลือกประเภทของสีและแสงไฟ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ฉนวนกันความร้อน

วัตถุที่ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้าหรือความร้อน เช่น แผ่นฉนวนกันความร้อน

ฉนวนไฟฟ้า

วัตถุที่ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้าหรือความร้อน เช่น ยาง ไม้

ช่วง Peak

ช่วงเวลาที่อัตราค่าไฟสูง เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง เช่น ช่วงเวลา 09.00 น. – 22.00 น

ช่วง Off-Peak

ช่วงเวลาที่อัตราค่าไฟต่ำ เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำ เช่น ช่วงเวลา 22.00 น. – 09.00 น.

ชำนาญการ

มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ เช่น ผู้ชำนาญการด้านไฟฟ้า

โซล่าฟาร์ม

โรงผลิตไฟฟ้าที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มาฟรีเป็นต้นพลังงาน โดยจะนำโซล่าเซลล์ (Solar Cell) หลาย ๆ แผงมาวางเรียงต่อกันเพื่อเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ โดยโซล่าฟาร์มจะต่างจากโซล่าเซลล์ที่ใช้ตามบ้านทั่วไป โดยโซล่าฟาร์มเป็นระบบ On-grid ผลิตเพื่อใช้งาน

ซ่อมแซม

แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมของที่ชำรุดให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

โซล่าเซลล์

อุปกรณ์ที่ช่วยแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า

เซฟไทย

โครงการรณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และประหยัด โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

ดัดแปลง

การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น การดัดแปลงมิเตอร์มีความผิด

ตาข่ายกันงู

ตาข่ายที่ไว้ครอบเสาไฟฟ้าเพื่อป้องกันการเลื้อยขึ้นไปของงู

ตัดไฟ

การงดจ่ายไฟฟ้าชั่วคราว เช่น การโดนตัดไฟเนื่องจากไม่ได้จ่ายค่าไฟเกินกำหนด

ตรวจสอบ

สำรวจหาสิ่งผิดแปลก เช่น การตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นประจำช่วยลดอุบัติเหตุทางไฟฟ้าได้

เต้าเสียบ

อุปกรณ์สำหรับเต้ารับมีลักษณะ 2 หรือ 3 ขา ใช้สำหรับต่อกระแสไฟฟ้า หรือ ปลั๊กตัวผู้

เต้ารับ

อุปกรณ์สำหรับรับเต้าเสียบมีลักษณะ 2 หรือ 3 รู ใช้สำหรับต่อกระแสไฟฟ้า หรือ ปลั๊กตัวเมีย

ถุงมือยาง

ถุงมือที่มีวัสดุเป็นยาง เปรียบเสมือนฉนวนกันไฟฟ้า เช่น สวมถุงมือยางก่อนเข้าช่วยเหลือผู้ถูกไฟดูด

แท่งกราวด์

หลักดิน มีลักษณะเป็นแท่งโลหะ ใช้ในกระบวนการต่อสายดิน

เทคนิค

ศิลปะหรือกลวิธีเฉพาะวิชานั้น ๆ เช่น เทคนิคในการประหยัดไฟ

แบตเตอรี่

หมู่ของเซลล์ไฟฟ้าซึ่งต่อกันอยู่อย่างอนุกรม อย่างขนาน หรือทั้ง 2 อย่าง ซึ่งแต่ละเซลล์ไฟฟ้าสามารถแปลงพลังงานเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้

บิลค่าไฟ

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า มีรายละเอียดต่าง ๆ ในการใช้ไฟ เช่น ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บ เลขมิเตอร์ เป็นต้น

เบรกเกอร์

อุปกรณ์เสริมที่ช่วยป้องกันอันตรายด้านไฟฟ้าโดยการตัดระบบไฟฟ้า อัตโนมัติหากพบเหตุผิดปกติ เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร

ปลั๊กสามตา

ปลั๊กไฟที่มี 3 รูเต้าเสียบ

เปลืองไฟ

การใช้ไฟโดยใช่เหตุอันควร เช่น การเปิดไฟทิ้งไว้เมื่อไม่มีคนอยู่นั้นเปลืองไฟ

ปลอดภัย

ไม่อยู่ในอันตรายหรือได้รับภัย

ประหยัด

การใช้จ่ายแต่พอควร

ปลั๊กพ่วง

ชุดอุปกรณ์สายไฟฟ้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ไฟฟ้าเช่น จำนวนเต้ารับไม่เพียงพอกับอุปกรณ์ที่จะใช้ หรือ ต้องการความยาวสายไฟที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากโดยปกติเต้ารับผนังนั้นจะถูกวางจุดมาอย่างตายตัว โดยที่ปลายสายไฟข้างหนึ่งจะเป็นเต้าเสียบและอีกปลายสายเป็นเต้ารับตามจำนวนที่ผู้ผลิตทำออกมา

ปลั๊กไฟ

อุปกรณ์ไฟฟ้ามี 2 หรือ 3 ขา ปลายข้างหนึ่งของแต่ละขาตรึงอยู่กับวัตถุหุ้ม ซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้า ใช้เสียบเข้ากับเต้ารับเพื่อให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านเข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ครบวงจร

พลังงานสะอาด

เป็นพลังงานดีที่ไม่สร้างผลเสียต่อคนและสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานแสงอาทิตย์

พายุฤดูร้อน

พายุที่เกิดขึ้นในฤดูร้อน สามารถสร้างความเสียหายด้านไฟฟ้าได้ เช่น พายุพัดกิ่งไม้โค่นแนวสายไฟ

โพลีคริสตัลไลน์

ชนิดของแผงโซล่าเซลล์ ทำมาจากผลึกซิลิคอนเชิงเดี่ยว มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมตัดมุมทั้งสี่มุม และมีสีเข้ม

ไฟฟ้า 3 เฟส

เป็นระบบไฟฟ้าที่มีแรงดัน 380 โวลต์ ซึ่งมากกว่าเฟส 1 อยู่ถึง 160 โวลต์เลยทีเดียว นิยมถูกนำไปใช้กับอาคารตึกสูงหรือสถานที่ที่ต้องการไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก

ไฟฟ้า 1 เฟส

เป็นระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันอยู่ที่ 220 โวลต์ ซึ่งเท่ากับที่ใช้งานกันอยู่ทั่วไปในชีวิตประจำวัน นิยมถูกนำไปใช้กับเคหสถานต่าง ๆ เป็นส่วนใหญ่

ฟิล์มบาง

หนึ่งในประเภทของโซล่าเซลล์ เกิดจากการเอาสารต่าง ๆ เช่น a-Si, CdTe, และอื่น ๆ มาฉาบให้เป็นแผ่นบาง

ฟ้าผ่า

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากอิเล็กตรอนจำนวนมากเคลื่อนที่ระหว่างเมฆกับพื้นโลก เกิดพลังงานสูงมากจนสามารถทำลายสิ่งที่กีดขวาง เช่น คน สัตว์ ต้นไม้ บ้านเรือน

ไฟเกษตร

ไฟที่มีไว้ใช้สำหรับทำการเกษตรกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น ไฟเดินเครื่องสูบน้ำ จ่ายน้ำ จ่ายไฟ ในสวน ไร่ นา เป็นต้น

ไฟฟ้าสถิต

การถ่ายเทของประจุอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิดความสมดุล

ไฟฟ้าแรงสูง

ไฟฟ้าที่มีแรงดันมากกว่า 1,000 โวลต์ * หมายเหตุ * ไฟบ้านอยู่ที่ 220 -240 โวลต์

ไฟเกิน

กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นสูงกว่าปกติ สามารถสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าได้

ไฟรั่ว

กระแสไฟฟ้ามีการรั่วไหลออกจากวงจรปกติ

ไฟตก

กระแสไฟฟ้าลดลงแต่ไม่ถึงขั้นไฟดับ เช่น ไฟมีความสว่างน้อยลง

ไฟดับ

ไม่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างกะทันหัน

ไฟดูด

การที่กระแสไฟฟ้าไหลเข้าสู่ร่างกาย อันตรายถึงชีวิต

ไฟฟ้าขัดข้อง

ไฟฟ้าไม่สามารถถูกจ่ายได้ตามปกติ

ม่านนิรภัย

ฉากกันที่อยู่ในรูเต้าเสียบ มีไว้เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมแหย่ปลั๊กไฟ

โมโนคริสตัลไลน์

หนึ่งในประเภทของโซล่าเซลล์ มีลักษณะสีเข้มกว่าชนิดอื่น ทำจากผลึกซิลิคอนเชิงเดี่ยว (mono-Si หรือ single-Si)

มาตรฐาน

สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์ที่รับรองกันทั่วไป

มิเตอร์ไฟฟ้า

อุปกรณ์วัดหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ไป เพื่อนำไปคำนวณค่าไฟในแต่ละเดือน

ระบบสายไฟใต้ดิน

เป็นรูปแบบหนึ่งของระบบสายส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้ใต้พื้นดิน โดยเดินร้อยท่อฝังดินในโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อรองรับสายเคเบิลและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการนำส่งไฟฟ้าโดยเฉพาะ

รถกระเช้า

อุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานที่สูง เช่น เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าใช้รถกระเช้าเพื่อขึ้นไปทำงานกับสายไฟฟ้าความแรงสูง

ระบบสายส่ง

ระบบส่งกำลังพลังงานไฟฟ้าจากการสร้างสถานีย่อยไปยังหน่วยจำหน่ายต่าง ๆ มันส่งคลื่นของแรงดันไฟฟ้าและกระแสจากปลายด้านหนึ่งไปยังอีก

รองเท้ายาง

รองเท้าที่มีวัสดุเป็นยาง เปรียบเสมือนฉนวนกันไฟฟ้า เช่น สวมรองเท้ายางก่อนเข้าช่วยเหลือผู้ถูกไฟดูด

ลัดวงจร

ลักษณะที่วงจรไฟฟ้าซึ่งมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน มีตัวนำซึ่งมีความต้านทานตํ่ากว่าความต้านทานของวงจรไฟฟ้านั้นมากมาแตะพาด เป็นเหตุให้กระแสไฟฟ้าจำนวนมากไหลผ่านตัวนำที่มาแตะพาดนั้น ทำให้เกิดความร้อนสูงมากจนเกิดไฟไหม้ได้ เรียกว่า ไฟฟ้าลัดวงจร

ลูกถ้วย

ฉนวนที่ใช้รองรับสายไฟไม่ให้เกิดการลัดวงจร มีลักษณะกลมสีดำคล้ายลูกคิด ‘ลูกถ้วย’ ช่วยในการจำแนกได้ และถ้ายิ่งมีแรงดันไฟฟ้าสูงมากแค่ไหน จำนวนลูกถ้วยก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

โวลต์

หน่วยเรียกขนาดแรงดันไฟฟ้าในบ้าน เช่น ตอนนี้ประเทศไทยใช้ไฟฟ้าแบบ 220 V ขนาดของแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 220 โวลท์

วัตต์

หน่วยวัดกำลังไฟฟ้าที่เป็นตัวบอกพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด หน่วยวัดกำลัง 1 วัตต์ มีค่าเท่ากับ 1 จูลต่อวินาที หรือ 107 เอิร์กต่อวินาที, 745.9 วัตต์ มีค่าเท่ากับ 1 กำลังม้า

สถานีอัดประจุไฟฟ้า

สถานีให้บริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า โดยเป็นการอัดประจุแบตเตอรี่ เพื่อเชื่อมต่อยานยนต์ไฟฟ้าเข้ากับเครื่องชาร์จโดยตรงผ่านสายเคเบิล (หรือสายชาร์จ)

สมาร์ตโฟน

โทรศัพท์ที่รองรับระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ย่อเอาความสามารถในการรับส่งข้อมูล ดูหนังฟังเพลง การจัดการไฟล์ต่าง ๆ ที่เทียบได้กับคอมพิวเตอร์พื้นฐานย่อม ๆ ตัวหนึ่งมาไว้ในตัว ทำให้โทรศัพท์มือถือเพิ่มความสามารถมากไปกว่าโทรศัพท์ออกเเละรับสาย

สาย OTG (USB On-The-Go)

สายไฟที่ทำให้มือถือของเรานั้นสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกได้ เช่น Card Reader / Flash Drive / Mouse / Keyboard / Joy-stick เป็นต้น

เส้นใยแก้วนำแสง

เส้นใยขนาดเล็กที่ทำหน้าที่เป็นตัวนำแสง โครงสร้างของเส้นใยแสงประกอบด้วยส่วนที่แสงเดินทางผ่าน

สารอาร์กอน

สารเคมีชนิดหนึ่ง ในกรณีหลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent ) เมื่อหลอดไฟแตก จะมีสารอาร์กอนอยู่ อันตรายของอาร์กอนอยู่ที่การแทนที่ออกซิเจน ทำให้เกิดภาวะขาดอากาศหายใจ ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ หากมีปริมาณสารอาร์กอนเข้มข้นสูง

สารปรอท

สารเคมีชนิดหนึ่ง ในกรณีหลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent ) เมื่อหลอดไฟแตก จะมีสารปรอทซึ่งมีอันตรายจริง แต่ต้องมีปริมาณถึงค่านึงถึงจะทำอันตรายได้

สายเมน

สายไฟฟ้าที่เดินจากมิเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาที่แผงเมนสวิตช์ (ตู้เมนไฟฟ้าหรือตู้คอนซูเมอร์) ของบ้าน

สวิตช์

อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ใช้สำหรับปิดเปิดหรือเปลี่ยนวงจรไฟฟ้า

สัญลักษณ์สายดิน

เครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นเส้นตรง 3 เส้นโดยเรียงจากบนลงร่าง จากเส้นมีความยาวมากที่สุด ลงมาเป็นเส้นที่มีความยาวน้อยสุด เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องหมายแสดงว่าต้องมีสายดิน โดยมักจะแสดงไว้ในตำแหน่งหรือจุดที่จะต้องต่อสายดิน

สายล่อฟ้า

แท่งโลหะปลายแหลมใช้ติดบนหลังคาอาคารสูง ๆ โดยโยงต่อกับพื้นดินด้วยลวดโลหะ เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าให้อิเล็กตรอนจำนวนมากเคลื่อนที่ได้ระหว่างเมฆกับพื้นโลก เป็นการป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า

สายไฟฟ้าแรงดันสูง

สายไฟฟ้าที่มีแรงดันได้ทั้ง 22,000 โวลต์ หรือ 33,000 โวลต์ ซึ่งถ้ามีแรงดันที่มากกว่า 1,000 โวลต์ขึ้นไปก็ถือเป็นไฟฟ้าแรงดันสูงแล้ว หรือ มองง่าย ๆ คือ 1 kV ขึ้นไป

สายไฟ

ส่วนประกอบที่สำคัญในระบบไฟฟ้า เป็นสายที่ทำหน้าที่ส่งผ่านพลังงานหรือสัญญาไฟฟ้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เช่น จากแหล่งผลิตไฟฟ้าไปยังผู้ใช้งานไฟฟ้าทั่วประเทศ

สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ

สายไฟฟ้าที่มีแรงดัน 230 หรือ 400 โวลต์ ซึ่งจะใกล้เคียงกับแรงดันไฟของไฟฟ้า 1 เฟส

สายสื่อสาร

สายไฟฟ้าสำหรับสายโทรศัพท์ สายอินเทอร์เน็ต ที่มีลักษณะที่พันกันจนรุงรัง ต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 4.4 ถึง 4.8 เมตร กรณีวัดจากทางเท้า และไม่ต่ำกว่า 5.5 ถึง 5.9 เมตร กรณีวัดจากพื้นถนน

เสาไฟฟ้า

เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการรองรับการติดตั้งสายไฟให้อยู่เหนือพื้นดิน

สายดิน

สายตัวนำไฟฟ้าที่ต่อกับจุดใด ๆ ในวงจรไฟฟ้าให้เชื่อมกับพื้นโลก โดยประสงค์ให้จุดนั้น ๆ มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากับศักย์ไฟฟ้าของโลก

หลอดไฟแบบหลอดไส้

หลอดไฟที่มีลักษณะเห็นไส้ข้างใน ซึ่งคือทังสเตน อาจไม่เป็นที่นิยมมากนักเพราะเป็นหลอดที่แผ่ความร้อนค่อนข้างเยอะ แต่ถ้าเน้นการตกแต่งก็อาจเหมาะมากกว่า

หลอดไฟฮาโลเจน

หลอดไฟที่ข้างในหลอดไฟยังคงมีไส้เป็นทังสเตน แต่เพิ่มแก๊สฮาโลเจนเข้าไปตามชื่อ นิยมนำมาใช้เป็นไฟหน้ารถยนต์

หลอดไฟ Grow Light

หลอดไฟที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับปลูกต้นไม้โดยเฉพาะ โดยการนำคุณสมบัติพิเศษเฉพาะในตัวหลอด LED เท่านั้นมาใช้

หลอดฟลูออเรสเซนต์

หลอดไฟมีลักษณะเป็นแท่งยาวหรือแบบคอมแพคที่มีเกลียวตะเกียบ ส่วนใหญ่ไม่ค่อนเป็นที่นิยมแล้วเพราะค่อนข้างกินไฟ มีการบรรจุสารปรอทและแก๊สอาร์กอน และเคลือบด้วยสารเคมีต่าง ๆ

หม้อแปลง

อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ใช้ในการส่งผ่านพลังงานจากวงจรไฟฟ้าหนึ่งไปยังอีกวงจรโดยอาศัยหลักการของแม่เหล็กไฟฟ้า ใช้เชื่อมโยงระหว่างระบบไฟฟ้าแรงสูง และไฟฟ้าแรงต่ำ หม้อแปลงเป็นอุปกรณ์ หลักในระบบส่งกำลังไฟฟ้า

หลอดไฟ LED

ย่อมาจากคำว่า (Light-Emitting Diode) สามารถเปล่งแสงได้เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และประสิทธิภาพในการให้แสงสว่างก็ยังดีกว่าหลอดไฟขนาดเล็กทั่ว ๆ ไป

หลอดไฟ

อุปกรณ์ที่ให้ความสว่างโดยใช้พลังงานไฟฟ้า

ห่วงเธอหน้าฝน

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัด (เซฟไทย)” เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด “เซฟไทย คนไทย ใช้ไฟ เซฟ เซฟ” โดยได้เปิดตัวมิวสิค วิดีโอเพลง “ห่วงเธอหน้าฝน”

อุปกรณ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปอื่น เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้แสง , อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน , อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกล , อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้พลังงานเสียง

อัตราค่าไฟ

ค่าบริการใช้ไฟฟ้าซึ่งแตกต่างกันออกไปในช่วงเวลาและประเภทการใช้ไฟซึ่งมีทั้งหมด 8 ประเภทด้วยกัน เช่น บ้านอยู่อาศัย กิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดใหญ่ สูบน้ำเพื่อการเกษตร

แอมป์

หมายถึง หน่วยที่ใช้เรียกสำหรับบอกปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวนำ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น 5 A ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเท่ากับ 5 แอมแปร์

อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า

ป้องกันสภาวะที่แรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าเกินหรือที่เรียกว่าไฟกระโชกในระยะเวลาสั้น ๆ ที่เกิดจากฟ้าผ่า โดยอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าทำการลดหรือขจัดกระแสไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่

E

EPC Model

หนึ่งในรูปแบบการติดตั้ง Solar Rooftop ที่ลูกค้าลงทุนเอง

Earth Hour

เป็นการรณรงค์ให้ปิดไฟเป็นระยะเวลา 60 นาที ในเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคมในทุกปี อยู่ภายใต้การจัดการของ WWF (World Wide Fund for Nature) หรือ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล

I

iHapm (Intelligent Home Appliances Power Monitoring)

อุปกรณ์จาก PEA มีหน้าที่ตรวจจับและควบคุมการใช้ไฟฟ้าผ่านระบบดิจิทัล

M

Micro-Grid

ระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก

O

One Stop Service

บริการเบ็ดเสร็จตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น ให้คำปรึกษาการติดตั้งระบบไฟฟ้า การติดตั้ง การบำรุงรักษา และบริการหลังการขาย

P

PUPAPLUG

เต้ารับสำหรับจ่ายไฟให้ยานยนต์ไฟฟ้า

PEA care & services

แอปพลิเคชันจาก PEA ที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ต้องการใช้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า หรือ ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

PEA Solar Hero

แอปพลิเคชันจาก PEA ที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ต้องการใช้บริการ Solar Rooftop

PEA Volta

สถานีอัดประจุไฟฟ้า

PEA Solar Rooftop

บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

PEA Smart Plus

แอปพลิเคชันจาก PEA ที่อำนวยความสะดวกด้านการชำระค่าไฟ ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ ขออขยายเขตไฟฟ้า เป็นต้น

PEA

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Provincial Electricity Authority)

R

RCD

Residual Current Device หรือ เครื่องตัดไฟรั่ว

S

Smart Home

การที่ระบบภายในบ้านถูกควบคุมด้วยระบบดิจิทัล เช่น การสั่งปิดไฟจากแอปพลิเคชัน

Smart Grid

ระบบโครงข่ายอัจฉริยะที่นำเอาเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินงาน

Smart Meter

มาตรอัจฉริยะ หรือ มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ใช้ระบบดิจิทัลในการดำเนินการ

T

Time Of Use Tariff (TOU)

อัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ เช่น ช่วง Peak และ Off-Peak

W

Work Life Balance

สมดุลระหว่างการทำงานและใช้ชีวิต

Work From Home

การทำงานจากที่บ้าน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

    คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึก