• 86 Views
  • April 11, 2024
  • 1 mins read

4 วิธีห่างไกลจากไฟดูด

‘ไฟดูด’ อันตรายใกล้ตัวที่มักเกิดจากการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุด อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน หรืออุปกรณ์เสื่อมสภาพ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ง่ายกับทุกวัย โดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงวัย

เด็กเป็นวัยกำลังซนจึงมักถูกสั่งห้ามทำโน่นทำนี่ โดยเฉพาะการอยู่ให้ห่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่เจ้าตัวเล็กก็ดูจะชอบเอานิ้วแหย่รูปลั๊กที่เต้ารับ จึงเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่อย่างเรา ๆ ต้องหาทางป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายขึ้น

ส่วนผู้ใหญ่เองก็มักใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยความเคยชิน บางครั้งจึงอาจไม่ได้ระมัดระวังมากพอ และความประมาทนั้นอาจนำไปสู่การถูกไฟดูดได้

เซฟไทยจึงขอมาแชร์ 4 วิธีป้องกันตัวจากการถูกไฟดูด ไฟช็อต ที่อาจเกิดขึ้นได้

ไฟดูด

1. ไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าขณะร่างกายกำลังเปียกชื้น แน่นอนว่าน้ำคือตัวนำไฟฟ้าชั้นดี นึกภาพอาบน้ำเสร็จใหม่ ๆ แล้วเอามือเปียก ๆ มาเสียบปลั๊กไดร์เป่าผม หรือเปิดตู้เย็น ความเสี่ยงในการถูกไฟดูดเกิดขึ้นได้เสมอ

ไฟดูด

2. ติดตั้งเต้ารับไว้ที่สูง เพื่อป้องกันเด็ก ๆ เอานิ้วไปแหย่รูปลั๊กไฟ แต่หากไม่สามารถติดตั้งให้สูงได้ การซื้อที่ครอบปลั๊กไฟแบบมีฝาปิดก็เป็นอีกแนวทางป้องกันหนึ่งที่สามารถทำได้ง่าย ๆ นอกจากนี้การติดตั้งปลั๊กไฟไว้ที่สูงยังช่วยเสริมความปลอดภัยในวันที่น้ำท่วมยามหน้าฝนได้อีกด้วย

ไฟดูด

3. ตรวจสอบสภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านอย่างสม่ำเสมอ เพราะหลายอุปกรณ์อาจถูกใช้งานมานาน หรืออยู่ในที่ลับตา จึงอาจเสื่อมหรือชำรุดได้โดยที่เราไม่รู้ ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้ไฟฟ้ารั่วได้ จึงควรหมั่นตรวจสอบสภาพเป็นระยะเพื่อความปลอดภัย

ไฟดูด

4. เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เบรกเกอร์ควบคุมไฟ เป็นสิ่งที่ควรมี เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด ๆ เกี่ยวกับไฟฟ้า ไม่ว่าจะไฟดูด ไฟรั่ว ไฟช็อต ควรรีบตัดกระแสไฟฟ้าทันที หากมีเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติที่ทำหน้าที่ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับวงจรหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมโยงกับการใช้งานจากระบบไฟฟ้า เมื่อเกิดความผิดปกติกับกระแสไฟฟ้า เครื่องนี้จะตัดกระแสไฟฟ้าออกจากระบบทันที ช่วยป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินได้

อย่าลืมว่า จะอย่างไร ‘กันไว้ย่อมดีกว่าแก้’ เสมอ

ที่มา :

โรงเรียนศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้น

RAMA CHANNEL

NocNoc blog