• 16 Views
  • October 21, 2021
  • 1 mins read

เครื่องใช้ไฟฟ้าโดนน้ำท่วมจะพังไหม? และมีวิธีรับมืออย่างไร?

‘น้ำท่วม’ เหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิด แต่ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วต้องรีบเตรียมตัวรับมือให้ทันท่วงที เพื่อที่จะลดความเสียหายให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะทางชีวิตหรือทรัพย์สิน

แล้วจะมีวิธีอะไรบ้างที่ควรรู้ไว้ เซฟไทยจะบอกให้

ก่อนเกิดเหตุการณ์

1. หมั่นติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลา หากมีการประกาศในอพยพกะทันหันจะได้สามารถเตรียมตัวรับมือได้ทัน

2. หากมีการประกาศให้อพยพ ควรเริ่มสำรวจทั้งภายใน ภายนอก และบริเวณโดยรอบ ว่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นไหนที่สามารถนำจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัยจากน้ำได้บ้าง และดำเนินการอย่างรวดเร็ว รวมถึงตัวปลั๊กไฟด้วย ถึงแม้บางบ้านอาจจะติดตั้งไว้ในระดับสูง แต่เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นก็ควรติดตั้งฝาครอบกันน้ำอีกต่อนึง

3. เตรียมเสบียงอาหารแห้ง น้ำดื่ม ยาสามัญประจำบ้าน และสิ่งของจำเป็นอื่น ๆ ไว้ในกรณีฉุกเฉินที่ถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันจนไม่สามารถอพยพไปเองได้ จะได้สามารถรอความช่วยเหลือได้อย่างราบรื่น

4. ท้ายสุดอย่าลืมที่จะตัดระบบไฟ เพื่อไม่ให้เกิดการไหลเวียนของกระแสไฟฟ้า

หลังเกิดเหตุการณ์

1. ไล่ตรวจสอบไปทีละจุดของตัวบ้าน รวมถึงตัวปลั๊กต่าง ๆ ที่ถ้ามีฝาครอบไว้ก็ควรตรวจด้วย เพราะน้ำอาจเล็ดลอดเข้าไปได้ ถ้ามีเศษขยะหรือน้ำตกค้างอยู่ให้ทำความสะอาด แล้วจึงปล่อยให้แห้งสนิท

2. ติดต่อให้ผู้เชี่ยวชาญที่ชำนาญการเข้ามาตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น เครื่องปรับอากาศ มอเตอร์ปั๊มน้ำ และตู้เย็น เป็นต้น

3. อ่านมาถึงตรงนี้ เซฟไทยขอชวนเพื่อน ๆ มาทดสอบความเข้าใจข้อควรปฏิบัติการใช้ไฟฟ้าหากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมกันดีกว่า

คำถาม ข้อใดคือสิ่งที่ควรปฏิบัติในด้านการใช้ไฟฟ้าหากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม

ก. ไม่ตัดระบบไฟฟ้า
ข. ไม่ตรวจสอบเต้ารับตามจุดต่าง ๆ หลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม
ค. ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบระบบไฟหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม
ง. ไม่ขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถขนได้ไว้ที่สูง

คำตอบ ข้อที่ควรปฏิบัติคือ ค. ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบระบบไฟหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม

อุทกภัยนั้นเป็นภัยทางธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ เพราะฉะนั้นจึงควรเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดอยู่เสมอนะครับ

ด้วยความปรารถนาดีจาก เซฟไทย

source