• 43 Views
  • October 21, 2021
  • 0 mins read

ลดค่าไฟ ในหน้าร้อนได้ง่าย ๆ กับเซฟไทย

จะเข้าหน้าร้อนแล้ว ใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้ประหยัดดีนะ

เซฟไทยรวมวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดรับหน้าร้อนนี้มาแบ่งปัน

จะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย!

๐ เครื่องอบจงหลบไป

หน้าร้อนแบบนี้แน่นอนว่าอากาศต้องเหมาะแก่การตากผ้าเป็นอย่างมาก นอกจากจะแห้งเร็วกว่าปกติแล้วยังไม่ต้องใช้เครื่องอบผ้า ช่วยให้ประหยัดไฟไปได้อีกหนึ่งทาง

๐ พัดลมผสมแอร์

ปกติการเปิดพัดลมจะประหยัดไฟมากกว่าเปิดแอร์ แต่ถ้าทนร้อนไม่ไหวจริง ๆ ก็สามารถที่จะเปิดพัดลมไปพร้อม ๆ กับแอร์ได้ เช่น แทนที่จะเปิดแอร์ 22 องศาเซลเซียส ก็ลองปรับอุณหภูมิแอร์ให้เป็น 26 องศาเซลเซียส พรอ้มกับเปิดพัดลม เพราะนอกจากจะช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศในห้องแล้ว ก็ช่วยให้ห้องเย็นขึ้นโดยไม่ทำให้แอร์ทำงานหนักมากเกินไปด้วย

๐ ตู้เย็นมีไว้แช่ของ อย่าเปิดแช่

ช่วงนี้กระหายน้ำเย็น จึงเดินไปเปิดตู้เย็นบ่อย ซึ่งทำให้เปลืองค่าไฟฟ้า เพราะทุกครั้งที่เปิดตู้เย็นก็จะมีการถ่ายเทระหว่างอากาศเย็นในตู้กับอากาศร้อนข้างนอกตู้ ส่งผลให้เกิดการทำงานหนักขึ้นว่าเดิม ลองลดวิธีเปิดตู้เย็น เช่น ใส่น้ำในแก้วเก็บความเย็น เป็นต้น

๐ เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรที่ไม่ใช้ ให้เก็บไว้ก่อน

มีเครื่องใช้ไฟฟ้ามากมายที่จะไม่จำเป็นต้องใช้ในช่วงหน้าร้อน เช่น พัดลมฮีตเตอร์ เป็นต้น แทนที่จะเสียบปลั๊กทิ้งไว้แบบกินไฟเล่น ๆ ก็นำเข้าห้องเก็บของก่อน นอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้ว ยังลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการเสียบปลั๊กทิ้งไว้อีกด้วย

เซฟไทยหวังว่าเพื่อน ๆ จะสามารถประยุกต์ไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านได้นะครับ
จะได้ทั้งเย็นกายและสบายกระเป๋า

ด้วยความห่วงใยจากเซฟไทย