• 10 Views
  • October 21, 2021
  • 2 mins read

ปิดเทอมทีไร เจอการใช้ไฟเกินทุกที รับมืออย่างไรดีนะ?

เข้าช่วงปิดเทอมเมื่อไหร่ ผู้ปกครองหลายคนคงเริ่มหนักใจไม่น้อย เพราะเหล่าลูก ๆ ที่อยู่บ้านมากขึ้น ก็จะเริ่มใช้ไฟที่มากขึ้นไปด้วย ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดเหตุการณ์ ‘ใช้ไฟฟ้ามากเกินไป’ ได้

วิธีรับมือ

สามารถปรับได้ทั้งจากพฤติกรรมการใช้ไฟ หรือ การหาอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เพื่อจะได้รับมือการใช้ไฟเยอะเกินไปได้อย่างเหมาะสม

๐ ลดการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าลง

โดยเฉพาะในช่วงกลางวันที่อยู่ในรอบของ Peak ไม่ใช่แค่อัตราไฟที่สูง แต่อาจส่งผลกระทบถึงการเกิด ไฟตกและไฟกระชากได้ เซฟไทยของแนะนำให้ผู้ปกครองหากิจกรรมที่หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เกมกระดานหรือการเล่นกีฬาอื่น ๆ

๐ อุปกรณ์เสริมมีไว้หายห่วงกว่า

กันไว้ดีกว่าแก้โดยการหาอุปกรณ์เสริมที่ช่วยให้กรณีที่เกิดการผิดพลาดทางไฟฟ้า เช่น เครื่องสำรองไฟ เครื่องกันไฟตก เครื่องตัดไฟรั่ว เครื่องกันไฟกระชาก หรือเครื่องกันฟ้าผ่า

อ่านมาถึงตรงนี้ เซฟไทยขอชวนให้เพื่อนมาร่วมสนุกดีกว่า มาลองทำแบบประเมินสำรวจกันว่าตอนนี้เพื่อน ๆ ใช้ไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์ไหน

กติกา : ให้ทำเครื่องหมายในข้อที่มีการปฏิบัติ

๐ ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน
๐ ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น ๆ
๐ ติดตั้งอุปกรณ์เสริมทางไฟฟ้า เช่น เช่น เครื่องสำรองไฟ เครื่องกันไฟตก เครื่องตัดไฟรั่ว
๐ มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากผู้เชี่ยวชาญอย่างสม่ำเสมอ
๐ ใช้ปลั๊กไฟที่ได้มาตรฐานและคุณภาพ

ทำเครื่องหมาย 0 – 1 ข้อ

ถ้าเพื่อน ๆ มีการทำเครื่องหมายเพียง 0 – 1 ข้อ เซฟไทยขอแนะนำให้เพื่อน ๆ ศึกษาเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัด ได้จากบทความต่าง ๆ ของเซฟไทยนะครับ เพื่อที่จะได้ใช้งานไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม ลดทั้งความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ไฟฟ้า และทั้งค่าไฟที่จะตามมาด้วย

ทำเครื่องหมาย 2 – 3 ข้อ

ถ้าเพื่อน ๆ มีการทำเครื่องหมาย 2-3 ข้อ เซฟไทยขอชื่นชมที่เพื่อน ๆ มีความเข้าใจในการใช้ไฟฟ้า และขอแนะนำให้ติดตามการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัด ได้จากบทความต่าง ๆ ของเซฟไทย เพื่อเพิ่มความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้นนะครับ

ทำเครื่องหมาย 4 – 5 ข้อ

ถ้าเพื่อน ๆ มีการทำเครื่องหมาย 4-5 ข้อ เซฟไทยขอมอบเหรียญแห่งผู้ใช้ไฟให้ เพราะเพื่อน ๆ มีทั้งความรู้ ความเข้าใจในการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัด เซฟไทยขอแนะนำให้คอยติดตามบทความต่าง ๆ ขอเซฟไทยอยู่ตลอดนะครับ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดเคล็ดลับหรือความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการใช้ไฟ

เซฟไทยหวังว่าบทความนี้จะช่วยเพื่อน ๆ ได้ไม่มากก็น้อย

ด้วยความปรารถนาจาก เซฟไทย

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) อำเภอวังสามหม้อ

ที่มา : วิศวะ 101