• 16 Views
  • October 21, 2021
  • 0 mins read

ปลั๊กไฟรับไฟได้ไม่จำกัดจริงไหม? เซฟไทยมีคำตอบ!

เหตุการณ์สมมติ

นาย เอ : รูปลั๊กเต็มแบบนี้ ทำไงดีนะ?
นาย ซี : หาหัวปลั๊กมาต่อเพิ่มดีไหม?
นาย เอ : แบบนั้นเต้ารับจะไม่รับไฟเกินพิกัดใช่ไหม
นาย ซี : ไม่หรอก ฉันซื้อของคุณภาพมา

จากเหตุการณ์สมมติข้างต้น เพื่อน ๆ เห็นด้วยกับนาย ซี หรือไม่ครับ
แล้วสงสัยกันไหม ว่าปลั๊กที่ดีและมีคุณภาพสามารถรับไฟได้ไม่จำกัดจริงหรือไม่?

วันนี้เซฟไทยจะมาให้ความรู้และความเข้าใจเรื่องปลั๊กไฟไปกับบทความนี้เอง!

1. ตรวจดูขนาดรองรับกำลังไฟฟ้า

หากลองตรวจดูที่ตัวผลิตภัณฑ์ก็จะเห็นได้ว่าปลั๊กไฟแต่ละชิ้นมีกำลังไฟสูงสุดที่สามารถรับไว้ได้อยู่
ต้องมีมาตรฐานรับรองอย่างมอก. การรับประกันสินค้า และควรมีรายละเอียดที่บอกว่าปลั๊กชิ้นนี้รับไฟได้ขนาดไหน

2. เสียบซ้อนต้องระวัง

บางคนที่ไม่อยากเสียบเต้าเสียบจนเต็มเต้ารับก็ใช้วิธีต่อกันเป็นทอด หรือบางครั้งที่รูเต้ารับไม่เพียงพอต่อการใช้งานก็ใช้หัวต่อปลั๊กมาต่อซ้อนกัน ซึ่งถ้ากิดไฟฟ้าลัดวงจร จุดที่มีปลั๊กต่อกันเยอะ ๆ สามารถเป็นแหล่งเชื้อเพลิงชั้นดี

ดังนั้นปลั๊กไฟนั้นสามารถรับไฟได้อย่างจำกัด อีกทั้งการฝืนใช้จนเกินพิกัดสามารถก่อความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้มากขึ้น

เซฟไทยขอให้เพื่อน ๆ ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยความระมัดระวังและพอเหมาะนะครับ

ด้วยความห่วงใยจาก เซฟไทย

ที่มา : บ้านนายช่าง