• 32 Views
  • October 21, 2021
  • 0 mins read

จะซื้อปลั๊กพ่วงทั้งที ต้องรู้อะไรบ้างนะ

‘ปลั๊กพ่วง’ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะสำหรับบ้านที่มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมกันหลายชิ้น

แต่ขึ้นชื่อว่าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ก็ควรที่จะใช้งานด้วยความระมัดระวังและมีสติอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนั่นเอง แบบนี้ ถ้าจะใช้ปลั๊กพ่วงแล้วมีอะไรที่ควรรู้บ้างนะ? เซฟไทยจะมาบอกให้

มาเริ่มกันที่วิธีเลือกซื้อ ให้ทั้งปลอดภัย และคุ้มค่า

1. ตรวจสอบว่ามีเครื่องหมาย มอก. และเลขที่ ว่าสอดคล้องไปกับสินค้านั้น ๆ หรือไม่

2. เลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น ร้านค้าที่มีประกันรับรอง และควรคำนึงถึงความปลอดภัยก่อนราคา เพราะถ้าได้อันตรายขึ้นมาอาจจะต้องเสียมากกว่าเงินซื้อปลั๊กใหม่ก็ได้

3. ปลั๊กต้องมีเต้ารับ 3 รู เพื่อรองรับกับปลั๊กขาสายดินได้

ถ้าซื้อมาเรียบร้อยแล้ว ควรทำอย่างไรต่อ?

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต้องเก็บอะไรไว้สำหรับการรับประกันหรือไม่ เช่น ใบเสร็จ กล่องผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

2. อ่านรายละเอียดและคำแนะนำอย่างถี่ถ้วนก่อนเริ่มใช้งาน

3. เลือกสถานที่ที่เหมาะสมต่อการเป็นจุดต่อปลั๊กพ่วง ไม่ควรเลือกบริเวณทางเดินเพื่อกันการเดินสะดุด และไม่ควรวางใกล้วัตถุไวไฟเพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้หากเกิดการลัดวงจร

4. เตรียมไขควงเช็กไฟมาเพื่อตรวจสอบว่ามีไฟรั่วหรือไม่ก่อนที่จะใช้งาน

5. เตรียมกล่องเก็บสายไฟให้เรียบร้อยหรือจะหาที่เก็บที่ปลอดภัยก็ได้ ในกรณีที่จะเก็บให้ม้วนเก็บแทนที่จะพับ

แล้วถ้าเลือกซื้อปลั๊กพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐานจะเกิดอะไรขึ้น?

๐ ด้านร่างกาย เช่น ความตื่นตระหนกจากอุบัติเหตุ อาการบาดเจ็บจากกระแสไฟ

๐ ด้านทรัพย์สิน เช่น การต้องจ่ายเงินเพื่อติดตั้งปลั๊กใหม่ รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่อาจได้รับผลกระทบพ่วงไปด้วย หรือจะเป็นค่ารักษาพยาบาลจากอาการบาดเจ็บ