• 130 Views
  • October 21, 2021
  • 0 mins read

จริงหรือไม่? ค่าไฟสูงเพราะแม่เหล็กติดตู้เย็น

เหตุการณ์สมมติ

นาย เอ : กำลังซื้ออะไรอยู่เหรอ?
นางสาว บี : กำลังเลือกซื้อแม่เหล็กติดตู้เย็นอยู่น่ะ มีแต่ลายสวย ๆ เต็มไปหมด
นาย เอ : นี่รู้ไหม เขาบอกว่าใช้แม่เหล็กติดตู้เย็นจะยิ่งกินไฟนะ
นางสาว บี : เอ๊ะจริงเหรอ? ใครบอกเธอกันน่ะ?

จากเหตุการณ์สมมติข้างต้น เพื่อน ๆ คิดว่าแม่เหล็กติดตู้เย็นกินไฟหรือไม่ครับ?

ก. ขึ้นอยู่กับจำนวนที่ติด หากติดเยอะก็ยิ่งกินไฟ หากติดน้อยจะไม่กินไฟ
ข. กินไฟเป็นอย่างมาก
ค. หากใช้สินค้าคุณภาพก็จะไม่กินไฟ
ง. การติดแม่เหล็กติดตู้เย็นไม่เกี่ยวอะไรกับการกินไฟ

หากได้คำตอบแล้ว มาดูเฉลยกัน!

เฉลย คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ง. การติดแม่เหล็กติดตู้เย็นไม่เกี่ยวอะไรกับการกินไฟเลยแม้แต่น้อยครับ

แต่ค่าไฟสามารถสูงขึ้นได้หากมีการใช้ไฟฟ้าอย่างไม่เหมาะสม เช่น การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้ให้ความเย็นไหลออก เป็นต้น

เพราะฉะนั้นเซฟไทยอยากให้เพื่อน ๆ เอาใจใส่ด้านการใช้งานไฟฟ้าอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยและประหยัดนะครับ

ด้วยความห่วงใยจาก เซฟไทย

ที่มา : ผู้บริโภค