• 11 Views
  • October 21, 2021
  • 0 mins read

จบความอันตรายจากอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบไม่เจ็บกับวิธีดูปลั๊กไฟ แบบไหนต้องทิ้ง

อุปกรณ์ไฟฟ้าถ้าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยน ก็ควรเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
เช่น ปลั๊กไฟ ที่เปลี่ยนใหม่เสียหลักร้อย แต่ถ้าได้รับบาดเจ็บจากของไม่ได้คุณภาพอาจเสียถึงหลักพัน

เซฟไทยจะมาแชร์ให้ว่าปลั๊กแบบไหนที่ควรทิ้ง ไปดูกัน!

ลักษณะปลั๊กไฟที่ควรทิ้ง

๐ ปลั๊กชำรุด

ปลั๊กมีรอยไหม้หรือปลั๊กละลาย เป็นสัญญาณที่ชัดมากว่าสภาพไม่ดีพอที่จะใช้งานได้ต่อแล้ว ไม่ควรซ่อมเพราะประสิทธิภาพอาจไม่เท่าเดิม ถ้าจะเสียค่าซ่อม เซฟไทยแนะนำให้ซื้อใหม่

๐ ไส้สายไฟโผล่

อย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็ก เพราะแปลได้ว่าตรงจุดนั้นไม่มีฉนวนหุ้มอยู่แล้ว หากไปสัมผัสอาจได้รับอันตรายจากกระแสไฟ

๐ ปลั๊กหลวม

อาจเป็นแหล่งสะสมความร้อนได้ในภายหลัง ซึ่งสามารถทำให้เกิดผลกระทบที่ตามมาได้ เช่น อัคคีภัย รูเต้ารับที่หลวม

๐ ไม่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน

เช่น เครื่องหมายมอก. ถึงแม้ว่าสภาพอาจยังดีอยู่ แต่ไม่ควรที่จะใช้งานต่อเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ในภายหลัง จะให้ดีก็ควรมีการรับประกันด้วย

ว่าแต่ทิ้งปลั๊กเก่าไปแล้ว จะซื้อปลั๊กใหม่ต้องรู้อะไรบ้างนะ 

อ่านมาถึงตรงนี้ เซฟไทยขอชวนมาทดสอบความเข้าใจในการเลือกทิ้งปลั๊กกันดีกว่า

คำถาม ปลั๊กในข้อใดยังสามารถใช้งานต่อได้

ก. ปลั๊กสภาพดีแต่ไม่มีมาตรฐานรับรอง
ข. ปลั๊กที่เต้ารับละลาย แต่รูเต้ารับอื่นยังใช้งานได้
ค. ปลั๊กที่สภาพดีมีมาตรฐานรับรอง ไม่เคยชำรุด
ง. ปลั๊กที่สภาพดีแต่รูเต้ารับหลวม

เฉลย ค. คือปลั๊กที่ยังสามารถใช้งานต่อได้
ก. ไม่มีมาตรฐานไม่ควรใช้
ข. เต้ารับละลาย เคยเกิดการชำรุด ไม่ควรใช้
ง. รูเต้ารับที่หลวมอาจทำให้เกิดความร้อนสะสม ไม่ควรใช้

รู้แบบนี้แล้ว เพื่อน ๆ ลองไปสำรวจดูนะครับว่ามีปลั๊กชิ้นไหนที่ควรเปลี่ยนหรือยัง

ด้วยความห่วงใยจากเซฟไทย